tid i historien att ställa sig-Modellsatser

människor äger skog och ännu fler